Infra

Private & Secure
Technische Infrastructuur

DIY Desktop

Om een veilige en privacy bestendige desktop te verkrijgen kan een bestaande computer worden heringericht. Bijvoorbeeld om naast bestaande operating systeem (OS) zoals Windows10 een 2e Linux OS in de vorm van dual boot te installeren. Of, ingeval van oudere computer met Windows 7 of Vista om deze geheel schoon te poetsen en daar voor in de plaats Linux te installeren. Als er géén bestaande of verouderde computer is, of ter aanvulling op bestaande situatie kan een DIY nieuwe veilige en privacy bestendige en AVG compliant desktop worden gemaakt.

Portable SSD
Samsung T7

De Portable Solid State Drive (SSD) T7 Touch op basis van de USB 3.2 Gen 2 standaard met een extra hardware beveiligingsmaatregel in de vorm van een ingebouwde vingerafdruksensor en daarbij de AES 256-bit hardware-encryptie dus AVG compliant. De T7 Touch is verkrijgbaar in het zwart of zilver in 500 GB, 1 TB en 2 TB, met USB Type-C-naar-C-kabel en een USB Type-C-naar-A-kabel en compatibel vanaf Windows 7, macOS vanaf 10.10 en Android vanaf 5.1 (Lollipop).

Top SD Cards

Zoals uit onderstaande review blijkt zijn er uit een test van reeks van micro SD cards, twee als beste naar voren gekomen. Wat betreft read speed zijn alle cards "in de top" ongeveer gelijk. Echt verschil zit in de write speed en levensduur ingeval van veel writes. Want SD Cards slijten verhoudingsgewijs snel in vergelijking tot SSD:
. Micro SD Card Lexar High Performance voor veel en zeer snelle data write (overall top - koop advies).
. Micro SD Card SanDisk High Endurance voor veel en langdurige writes tbv video opname zoals dash cam.
Next best
. Micro SD Card SanDisk Extreme Pro voor (marginaal) snelste read, maar echt minder snelle write speed dan Lexar High Performance.

X86 versus ARM

De processor architectuur is van belang om te bepalen welke versie van operatings systeem (OS) kan worden gebruikt, namelijk de x86 architectuur of ARM. Fabrikanten Intel en AMD zijn een van de meest toegepaste processors met x86 architectuur.
→ zie: Wikipedia x86

ARM architectuur met System on a Chip (SoC) waarbij componenten zoals processor, GPU, WiFi- BT modem, memory etc als één geheel in de processor kunnen zijn opgenomen, wordt meestal gebruikt in mobiele apparaten zoals Android en Apple iOS, iPadOS etc vanwege lage energieverbuik. En omdat mondiaal de trend is naar mobiel en IoT, groeit daarbij ook gebruik van ARM. Fabrikanten van mobiele processoren zoals Samsung, TSMC, Rockchip, NXP, ATi, Qualcomm, Broadcom, Nividia, Allwinner, Texas Instruments etc. hebben een licentie op ARM architectuur.
→ zie: Wikipedia ARM

Linux kent een reeks ARM distro's, bijvoorbeeld voor Single Board Computers (SBC) Raspberry Pi, Arduino, LattePanda. En Linux phones zoals System76, Purisme en Pine. En ook op traditionele form factor laptop en desktop met oa ChromiumOS. Sinds 2018 is er ook een stripdown versie van Windows10 genaamd "Windows on ARM (WOA)". ARM versie voor macOS is in ontwikkeling.

De verschillen tussen de twee architecturen zijn groot, waarbij x86 Intel I7 U-serie mobiele processor 45 Watt Thermal Design Power (TDP) consumeert, verbruikt de ARM 3 Watt TDP. Niet alleen gaat een batterij op ARM dus veel langer mee, ook hitte (weerstand verhogend en snelheid vertragend) dat gepaard gaat met stroomverbuik, is met ARM veel lager met dus in principe geen bijzondere koel voorzieningen.

Zie deze website back ground foto: vloeistof gekoelde PC's komen voor bij high performance x86 processor zoals AMD Ryzen Threadripper 3990X met 64 cores en een TDP van 280 Watt - kost $2000 in 2019. Bedrijfstemperatuur is kamertemperatuur plus 10C.

Het hiervoor vermelde verklaart waarom laptops zoals MacBook's draaiende met x86 architectuur in een super small high tech design form factor meestal worstelen met koeling; bij ~100C gaat de processor klokfrequentie via embedded software naar beneden, want maximale tolerantie bereikt. Dat thermal throttling is nodig want hoge temperaturen verlagen levenduur van processor aanzienlijk.
→ In 2020 kondigde bedrijf Apple Sillicon aan: is ARM architectuur

Beide architecturen (x86 en ARM) kennen 32bit en 64bit processor varianten. Alhoewel de 64bit variant al meer dan 10 jaar wordt geproduceerd zijn er anno heden nog 32 bit OS'n want er is nog veel software waaronder véle klassieke games die destijds voor 32bit OS zijn geprogrammeerd.

64bit Apps zijn meestal downwards compatibel met 32bit OS, maar dan met gevolg lagere performance; 32bit Apps zijn niet upwards 64bit OS compatibel. De gemiddelde non gaming gebruiker heeft een 64bit processor, gebruikt dan een 64bit OS. En voor de duidelijkheid: Apps benaderen via het OS de hardware, en elk OS dat weer anders doet, dus moet een App "per OS" geschikt gemaakt worden om te functioneren, zie DevOps Full Stack Developer.

→ zie: YouTube Videotorial 32 bit vs 64 bit

Infrastructuur

IT infrastructuur is set van componenten die de basis vormen van een IT service. Typisch fysieke componenten zijn computer- en netwerk hardware en -faciliteiten, maar ook diverse software.
→ zie: Wikipedia IT infrastructuur

YouTube Videotorials

HDMI, DisplayPort, DVI, VGA, Thunderbolt
USB Ports, Cables, & Connectors
Network Connectors
Ethernet Cables, UTP vs STP, Straight vs Crossover, CAT 5,5e,6,7,8
Plenum vs Non Plenum PVC Network Cables
Cable vs DSL vs Fiber Internet
Networking tools
Hub, Switch, & Router
Modem vs Router - What's the difference
Half Duplex vs Full Duplex
Wireless Access Point vs Wi-Fi Router
Powerline Ethernet Networking
Tri-Band WiFi Router
2.4 GHz vs 5 GHz WiFi: What is the difference
What is a Hotspot
WiFi Range Extender - WiFi Booster explained - Which is the best
WiFi (Wireless) Password Security - WEP, WPA, WPA2, WPA3, WPS
DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol
ARP - Address Resolution Protocol
NAT - Network Address Translation
Port Forwarding
Network Types: LAN, WAN, PAN, CAN, MAN, SAN, WLAN
VLAN
Network Topologies Star, Bus, Ring, Mesh, Ad hoc, Infrastructure, & Wireless Mesh
What is a Firewall
What is a DMZ (Demilitarized Zone)
NAS vs SAN - Network Attached Storage vs Storage Area Network
What is RAID 0, 1, 5, & 10
Incremental vs Differential Backup, & Full
Motherboards
Motherboard Form Factors
What is a Chipset
Air vs Water Cooling, Heat Sink, & Thermal Compound Paste
RAM - Random Access Memory
M.2 NVMe SSD - M.2 vs SSD
BIOS, CMOS, UEFI - What's the difference
What is a Server? Servers vs Desktops
How a DNS Server (Domain Name System) works
DDNS - Dynamic DNS
IP Address - IPv4 vs IPv6
What is a Subnet Mask
SSL, TLS, HTTP, HTTPS
FTP (File Transfer Protocol), SFTP, TFTP
TCP vs UDP Comparison
Telnet vs SSH
What is a Proxy Server
What is SMTP - Simple Mail Transfer Protocol

ITIL

Volgens de Foundation Course Glossary van de Information Technology Infrastructure Library (ITIL), kan IT infrastructuur ook worden aangeduid als alle hardware, software, netwerken, faciliteiten etc. die nodig zijn om te ontwikkelen, testen, leveren, bewaken, controleren of ondersteuning van IT diensten. De term IT infrastructuur omvat niet de bemensing, processen en documentatie.
→ zie: Wikipedia ITIL

ITIL, is ontwikkeld als een referentiekader voor het inrichten van de beheerprocessen binnen een IT-organisatie. ITIL is geen methode of model, maar eerder een reeks van best practices (de beste praktijkoplossingen) en concepten.
→ zie: Website met enkele ITIL Templates als voorbeeld

Het resultaat van procesimplementatie met behulp van ITIL is vergelijkbaar met de ISO 9000 regulering in de niet IT-branche, waarbij alle onderdelen van de organisatie zijn beschreven en in een bepaalde hiërarchie qua bevoegdheid/verantwoordelijkheid zijn gerangschikt.

→ zie: YouTube Videotorial Playlist ITIL

Linux tips & tricks

Binnen het Linux werkveld zijn er schier oneindig veel tips & tricks om iets te bereiken of bewerkstelligen. Uit de praktijk blijkt dat sommige tips wel heel bijzonder zijn en extra aandacht vragen, want zeer hulpzaam bij "werken met Linux". Onderstaand een 1e aanzet van wetenswaardigheden.

Setup Linux Test omgeving

Inrichten Test omgeving van Linux kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld in een Virtual Machine (VM), in een Docker container of 'bare metal' fysieke installatie op interne disk. Hierna volgt variant met weinig impact op bestaande computer: bare metal multi boot vanaf USB-poort met een externe SSD (of equivalent).

Kennis vooraf is verondersteld over BIOS UEFI disable secure-boot, device boot sequence en interrupt auto boot.
→ zie: BIOS Setup Utility Access Keys
→ zie: How to get to the GRUB menu at boot-time
→ zie: User choice to boot one of multiple operating systems
→ zie: .ISO files commonly used emulators to replicate a CD image

Meeste distro's hebben voor bare metal (of VM etc) installatie minimaal 8GB opslag nodig. Maar bijvoorbeeld Manjaro 10GB. Als distro ook voor testen gebruikt gaat worden reserveer dan 16GB. Bij uitgebreide Test dataset dan navenant formaat extra reserveren.

Testomgeving benodigd

USB2 poort performance is redelijk, beter is USB3 of hoger
Ingeval USB3 dan koop kabel/disk combi met UASP support voor betere performance
Gebruik geen HDD maar externe SSD of duurder/sneller NVMe SSD
Linux distro installatie bestand .iso
Overview bootable Linux distro's
Memory stick 8GB to flash .ISO file
Gparted of equivalent zoals disks

voorbereiding

Welke CPU architectuur x86 & 32 of 64 bits
Is benodigde CPU architectuur ARM & 32 of 64 bits
Kies of bepaal vooraf gewenste "look & feel" desktop
Ga naar officele distro website en download obv CPU/bits/desktop de juiste .iso
→ flash .ISO naar memory stick & plaats stick in USB poort1

Stappenplan

- acties zijn destructief voor eventueel op externe SSD aanwezige data
- aansluiten via USB poort2 en start Gparted
- kies in Gparted rechtsboven juiste(!) disk & unmount, en op die disk:
- aanmaken Partition tabel (eenmalig)
- aanmaken Primary swap partition met #GB formaat idem aan interne RAM (eenmalig)
- aanmaken Extended partition met formaat gehele free space (eenmalig)
- aanmaken in(!) Extended partition: per Linux install een Logical ext4 partition met #GB's
- Aanpassen Label(s) (in NL kolom Etiket) met zinvolle info, bijv: mxLinux_Xfce

Installeren

DOEN:
- boot USB memory stick met daarop Linux .ISO
- soms vraag "welke grafische drivers": niet Open Source maar interne Card kiezen
- vanaf bureaublad start App "Installatie"
- kies of maak aan: root ext4 partition (op juiste externe disk!)
- kies voor home : root
- kies voor boot : root
- Kies mountpoint: /
- kies voor swap : swap partition
- kies boot disk : kies externe(!) disk

Beheer Logical Partitions

- Via Gparted kan Logical ext4 partition worden gekopieerd binnen Extended partition
- Via Gparted kan Logical ext4 partition worden gekopieerd naar andere disk
- Via Gparted een Partition een nieuwe UUID geven verstoort Grub menu

Beheer GRUB menu

- sudo nano elke ext4 partition file /etc/ls-release met zinvolle info instellen
Introduction to GRUB

Handig

- via sudo cp file /home/user/.config instellingen van meeste gebruikers Apps -

Linux omgevingen - algemeen

Als computer niet de performance heeft voor VM' s dan starten gebruikers veelal hun ervaring via dual boot: dat is naast bestaande MS Windows een 2e Linux operating systeem installeren. Om dan bij opstart computer via een opstart-menu (Grub)te kiezen tussen die omgevingen. Setup dual boot is veel beschreven en er zijn zeer veel leerzame YouTube video's.

Dual boot is 'moeilijk' en niet noodzakelijk. Want als gebruiker in bezit is van een krachtige computer dan kan voor elke "te installeren distro" een VM worden aangemaakt. Installatie van een VM geschiedt binnen een OS en is extra qua performance balasting. Dus gestel MS Windows heeft van de CPU 8 cores nodig voor normale werking, dan extra nodig minimaal 2 maar beter is 4 cores voor werking Linux VM.

En omdat die VM geschiedt binnen een OS is ook extra intern geheugen nodig (RAM). MS Windows heeft voor werking ongeveer 8GB nodig en een Linux VM minstens 2GB maar 4GB to be sure. Dus ingeval gebruik van Linux VM dan is 12GB RAM wenselijk. RAM gaat meestal in stappen van 8GB dus afgerond naar boven heeft computer bij VM's 16GB RAM.

Een computer met CPU van 12/16 cores en 16GB interne geheugen RAM sluit nagenoeg alle oudere computers uit voor Linux VM's. Oplossing is 'bare metal' installatie: dat kan via schoonpoetsen bestaande OS en dan nieuw installeren Linux, of naast bestaande MS Windows als dual boot een 2e Linux OS.

YouTube Videotorials

Ventoy Multi-iso bootable USB drive