2020

DevOps
The Web

WebApp vs native App

WebApp is als technologieconcept zeer interessant voor zowel ontwikkelaars als gebruikers. Want een webApp is operating systeem onafhankelijk “vanwege functioneren in een browser”. Dus niet meerdere versies voor elke OS zoals een versie voor Android, plus een versie voor Windows, plus een versie voor macOS, plus een versie voor Linux, maar slechts één versie die werkt op elke OS. Dus éénmaal ontwikkelde webApp functioneert op elke computer, desktop, laptop, tablet en smartphone. Dus slechts 1x tijd en geld voor ontwikkeling, en gebruiker ervaart gelijke look and feel ongeacht form factor van apparaat

WebApp toepassingen

WebApp worden al zeer veel gebruikt bij kantoorautomatisering, CMS, website Builders, websites met online shops in de cloud bij Software as a Service (Saas) zoals Gmail, Google Drive, G Suite, AWS, MS Office 365, iCloud, etc. Bij internet of things (IoT) waarbij een apparaat wordt gekoppeld aan internet via internet protocol aan IP-adres etc

Native app

Of zoals men gewoonlijk zegt “een App” zijn initieel ontwikkeld voor smartphones. En omdat ontwikkeling geschiedt per OS kost dat voor ontwikkelaar per OS tijd en geld. Dat is min-of-meer de reden dat Apps momenteel alleen worden ontwikkeld voor Android en iOS. En het verval van toen marktleider Nokia met Symbian; en daarna Nokia met Windows Phone; en nu opkomst Nokia met Android. Blackberry is om ook om reden “ontwikkelkosten” hetzelfde lot als Nokia ten deel gevallen

Native app toepassingen:

Google PlayStore → zie: Wikipedia
Apple ITunes Store → zie: Wikipedia
Android F-Droid → zie: Wikipedia

Progressive webApp

Is trend en zie volgende pagina